Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội nông dân: Tổng kết công tác năm 2020

Sáng ngày 14/01, BCH Hội nông dân xã Tam Đại tổ chức tổng kết phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua sinh hoạt tại các câu lạc bộ, chi, tổ hội; chủ động phối hợp với Tư pháp xã tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân. Trong năm BCH Hội nông dân xã cũng đã làm tốt công tác củng cố, tổ chức các chi hội ở thôn, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Năm 2020, Hội Nông dân xã tiếp tục tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai và vận động hội viên nông dân thi đua thực hiện các chương trình và phong trào lớn của Hội, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Duy trì chế độ sinh hoạt chi hội thông qua các hình thức tổ chức sản xuất, tổ hợp tác, tổ liên kết, với nhiều nội dung phong phú có trọng tâm, trọng điểm nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia...
Dịp này, BCH Hội nông dân xã cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020
Thanh Sơn

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Hội nông dân: Tổng kết công tác năm 2020
Green Blue Orange Back to Top