Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
  • Nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết năm 2020

    Nghiệm thu, bàn giao nhà Đại đoàn kết năm 2020

    Thời gian qua, được sự quan tâm của Ban vận động Qũy "Vì người nghèo" huyện Phú Ninh tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí giúp đỡ 03 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam...

  • Nhớ cà rem

    Nhớ cà rem

    Chúng tôi chẳng biết tên ông là gì nên cứ gọi là "ông cà rem" một cách thân thương gắn với cái thùng xốp buộc trên phóc ba ga xe đạp mà ngày nào ông cũng chở qua xóm nhỏ. Khoảng mười giờ sáng trở...

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top