Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tam Đại: lập các chốt kiểm soát dịch Covid -19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng chính phủ, BCĐ phòng chống dịch xã Tam Đại đã lập 3 chốt kiểm soát dịch Covid -19 trên địa bàn xã và 01 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn.
Theo đó, các chốt kiểm soát dịch được bố trí ở khu vực bờ đập Long Sơn (thuộc thôn Long Khánh), dốc Bằng Đại Hanh (thuộc thôn Đại An) là những nơi có nhiều thanh niên thường tụ tập, vui chơi...
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Tam Đại: lập các chốt kiểm soát dịch Covid -19
Green Blue Orange Back to Top