Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

Ngày 16/9, Trường Tiểu học Thái Phiên, tổ chức hội nghị cán bộ, giáo viên đầu năm học 2019 - 2020.
Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, triển khai phương hướng, kế hoạch năm học 2019 - 2020. Báo cáo kết quả hoạt động phong trào thi đua "Hai tốt", "Hai giỏi" năm học 2018 - 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
Năm học 2018-2019, nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục toàn diện đảm bảo kế hoạch. Các hoạt động phong trào thực hiện có hiệu quả và thực sự đi vào chiều sâu. Không có tình trạng dạy thêm và học thêm xảy ra. Kết quả thi đua cuối năm: chiến sĩ thi đua cơ sở 03 người, Lao động tiên tiến 22 người, Tập thể lao động Tiên tiến.
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, tập trung thảo luận và đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được cũng như một số điểm hạn chế, tồn tại trong năm học 2018 - 2019. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các cơ quan chức năng những nội dung biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện các mặt công tác của nhà trường trong năm học 2019 - 2020 đạt kết quả tốt hơn.

Kiều Diễm

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI PHIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020
Green Blue Orange Back to Top