Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội đồng nhân dân xã Tam Đại tổ chức kỳ họp lần thứ 10

Ngày 02/7, HĐND xã Tam Đại (khóa XII) tổ chức kỳ họp lần thứ 10 dưới sự chủ trì của ông Phan Đình Quế - CT. HĐND xã và ông Hồ Ngọc Dương – PCT.HĐND xã.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Tam Đại được giữ vững. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng sản lượng lương thực đạt 1.270 tấn đạt 46,4% kế hoạch năm, tăng 34 tấn so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất CN – TTCN - XD đạt 49,21% so với kế hoạch giao. Giá trị sản xuất TM – DV đạt 52,4% so với kế hoạch giao, tăng 9.443 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách đạt 83,7% so với Nghị quyết HĐND xã giao và đạt 93,8% so với huyện giao. Tiếp tục đầu tư nâng chuẩn các tiêu chí NTM và xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu Long Khánh, Đại An sau khi sáp nhập thôn.

ky hop
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2019, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 đạt kết quả cao theo hướng tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Tập trung đánh giá tình hình thu - chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2019 và dự toán thu chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2019. Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã trong 6 tháng đầu năm 2019 và UBND xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và các báo cáo trình bày tại kỳ họp.
Báo cáo tại kỳ họp, ông Phan Văn Tiên - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu giải trình những vấn đề được kỳ họp quan tâm đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Tam Đại sẽ tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Vận động nhân dân phát triển kinh tế nhất là kinh tế vườn gắn với chỉnh trang vườn nhà, trồng rừng, chăn nuôi tập trung quy mô lớn...để nâng cao đời sống. Phấn đấu đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. Giải quyết dứt điểm các tồn tại trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong đó KDC NTM kiểu mẫu tại thôn Long Khánh phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt 100% tiêu chí theo phương án ban đầu và ít nhất 60% tiêu chí theo phương án bổ sung sau khi sáp nhập. Chăm lo tốt đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội... Chuẩn bị nội dung, điều kiện để tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập xã (2005-2020), 45 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2020).
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thống nhất thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển tinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách xã Tam Đại năm 2018.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phan Đình Quế –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2019 đã được quyết nghị. Đề nghị các đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, tăng cường đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết./.
Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Hội đồng nhân dân xã Tam Đại tổ chức kỳ họp lần thứ 10
Green Blue Orange Back to Top