Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 5255/UBND-KGVX ngày 09/9/2020 yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là đối với các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, sử dụng nhiều máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Sở Xây dựng tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2983/UBND-KGVX ngày 02/6/2020 về việc phòng ngừa tai nạn lao động do thi công xây dựng; tăng cường rà soát, quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù trong lĩnh vực xây dựng như cần trục tháp, vận thăng, cần bơm bê tông, hệ thống cốp pha, sàn treo nâng người, hệ thống giàn giáo; chú trọng quản lý an toàn trong các công trình xây dựng, các công trình tiếp giáp khu dân cư, đường giao thông.

Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải được lắp đặt, sử dụng trên phương tiện giao thông vận tải; chú trọng quản lý an toàn trong các công trình giao thông, nhất là các công trình cầu, hầm giao thông.

Sở Công Thương tăng cường quản lý máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù trong lĩnh vực do ngành phụ trách, đặc biệt là vật liệu nổ công nghiệp, máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về phòng nổ.

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn mình phụ trách, trong đó chú trọng khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn./.

BBT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động
Green Blue Orange Back to Top