Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Văn bản chính sách mới

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP: Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Thứ hai, 14 Tháng 9 2020 08:37

Ngày 01/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020.
Quy định về quản lý gỗ nhập khẩu
Về quản lý gỗ nhập khẩu, Nghị định quy định gỗ nhập khẩu phải đảm bảo hợp pháp, được làm thủ tục xuất - nhập khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định 104/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Thứ hai, 14 Tháng 9 2020 08:36

Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Nghị định 104/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 04/9/2020.

Theo đó, Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi điểm a và bổ sung điểm l khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 53/2015/NĐ-CP về đối tượng...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định 90 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Thứ ba, 25 Tháng 8 2020 13:39

Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được thực hiện hàng năm, bao gồm 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.

Tiêu chí chung về đánh giá...

Đọc thêm...

 
 

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL

Thứ hai, 03 Tháng 8 2020 14:24

Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Nội dung mới cơ bản của Luật
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 về kỹ thuật của Luật...

Đọc thêm...

 
 

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 16 Tháng 7 2020 09:01

UBND tỉnh ban hành công văn số 3824/UBND-KGVX ngày 10/7/2020 về chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 79/2020/NĐ-CP: Chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 08:23

Ngày 08/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Nghị định gồm 3 Chương 12 Điều quy định về phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên; phụ cấp theo ngày làm việc; chế độ khám bệnh, chữa bệnh...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 78/2020/NĐ-CP: Quy định về tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị

Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 08:22

Ngày 06/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về việc tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nghị định trên quy định đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị gồm: Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ; hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên; sinh viên khi tốt...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 78/2020/NĐ-CP: Quy định về tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị

Thứ hai, 13 Tháng 7 2020 08:45

Ngày 06/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về việc tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nghị định trên quy định đối tượng được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị gồm: Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ; hạ sĩ quan dự bị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên; sinh viên khi tốt...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 72/2020/NĐ-CP: Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Thứ ba, 07 Tháng 7 2020 09:49

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó chỉ huy trưởng, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị...

Đọc thêm...

 
 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP: Vị trí việc làm và biên chế công chức

Thứ bảy, 20 Tháng 6 2020 14:48

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Xác định vị trí việc làm
Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào: 1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; 2- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng...

Đọc thêm...

 
 

Trang 1 trong tổng số 11

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới
Green Blue Orange Back to Top