Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

HĐND xã Tam Đại (khóa XII) khai mạc kỳ họp thứ 9

Sáng ngày 27/12/2018 HĐND xã Tam Đại (khóa XII) khai mạc kỳ họp thứ 9 dưới sự chủ trì của Ông Phan Đình Quế -CT. HĐND xã và Ông Hồ Ngọc Dương – PCT.HĐND xã.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND xã Phan Đình Quế đánh giá, năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2016-2020). Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, sự năng động, sáng tạo của các ngành, các thôn và toàn thể nhân dân đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng xã Tam Đại năm 2018: Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/ năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó: NN: 30,14% giảm 1,27% so với năm 2017; CNTTCN: 44,40% tăng 0,85% so với năm 2017; TMDV: 25,46% tăng 0,42% so với năm 2017. Tổng giá trị sản xuất nông lâm, ngư nghiệp đạt 59.336 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 11.166.663.986 đồng, đạt 174,96% so với Nghị quyết HĐND xã giao và đạt 202,80% so với huyện giao. Một số công trình hạ tầng được đầu tư như: Các tuyến giao thông nông thôn; giao thông nội đồng; xây dựng cầu bà Lam ( Long Sơn); đập cây Nhãn ( Đông Tây)...

80091081ffbf1ce145ae
Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND xã đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp kế hoạch phát triển năm 2019 theo hướng tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Tập trung đánh giá tình hình thu - chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu chi ngân sách năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2019. Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2018 và UBND xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và các báo cáo trình bày tại kỳ họp.
Về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019, báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Vương - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, Tam Đại sẽ tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Giải quyết dứt điểm các tồn tại trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Sắp xếp, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập. Chăm lo tốt đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội... Báo cáo một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu năm 2019: Cơ cấu kinh tế NN-CNXD-TMDV theo tỷ lệ 28,2%-45,3%-26,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng. Tiếp tục đầu tư giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được. Tiếp tục thực hiện nâng cao các tiêu chí NTM KM Long Sơn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí "khu dân cư NTM kiểu mẫu" thôn Đại An.. Không còn hộ nghèo ngoài bảo trợ xã hội. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu...
Cũng tại phiên khai mạc kỳ họp, xã Tam Đại thông qua tờ trình và biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm đối với 08 chức danh do HĐND xã bầu nhiệm kỳ 2016 – 2021, được quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND xã đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.
Chiều nay 27/12/2018, kỳ họp tiếp tục với phiên thảo luận tại Tổ theo chương trình kỳ họp đã đề ra. BBT Trang tin điện tử xã Tam Đại sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kỳ họp trong thời gian đến.
Tin, ảnh: Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 90 năm ngày thành lập Đảng

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền HĐND xã Tam Đại (khóa XII) khai mạc kỳ họp thứ 9
Green Blue Orange Back to Top