Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Kỳ họp thứ 15 HĐND xã Tam Đại

Sáng ngày 28/12/2020 HĐND xã Tam Đại (khóa XII) khai mạc kỳ họp thứ 15 dưới sự chủ trì của ông Phan Đình Quế -CT. HĐND xã và ông Phan Văn Tiên – PCT.HĐND xã.
Kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nghe những nội dung báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Báo cáo về tình hình thực hiện thu ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, dự toán thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã năm 2020; Thông báo của Uỷ ban MTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ xã đối với HĐND và UBND xã; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã; Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐND xã, Thường trực HĐND xã năm 2020, đề ra chương trình hoạt động trọng tâm của HĐND, thường trực HĐND năm 2021. Theo đó, trong năm 2020 mặc dù do ảnh hưởng lớn của bão số 9 và dịch bệnh Covid-19 nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo của các ngành, các thôn và toàn thể nhân dân đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của xã: Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,58 triệu đồng/người/năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy và HĐND xã giao. Cơ cấu kinh tế đến cuối năm: NN: 28,98% tăng 1,09% so với năm 2019; CNTTCN: 45,16% tăng 0,74% so với năm 2019; TMDV: 25,86% giảm 1,84% so với năm 2019. Tổng giá trị sản xuất nông lâm, ngư nghiệp đạt 56.057,44 triệu đồng. Tổng thu ngân sách đạt 15.492.349.924 đồng, đạt 185,33% so với Nghị quyết HĐND xã giao và đạt 196,27% so với huyện giao. Lĩnh vực địa chính đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm giải quyết. Lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, thông tin, tuyên truyền và thể dục thể thao được chú trọng. Lĩnh vực chính sách tập trung thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15 của Thủ tướng về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Lĩnh vực nội chính triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các mệnh lệnh, chỉ thị về công tác phòng thủ sẵn sàng chiến đấu. Tình hình an ninh trật tự xã hội đảm bảo ổn định. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, đề ra những giải pháp trong năm 2021.
Về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021, Tam Đại sẽ tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư, hướng dẫn của cấp trên, tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế gắn với giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đạt hiệu quả khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở cá thôn. Tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại trên các lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, chính sách xã hội. Tập trung công tác thu ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng của địa phương.
Cũng tại kỳ họp lần này, các Đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết trong năm 2021: Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND xã, Nghị quyết về phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND xã, Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, Nghị quyết về tình hình thực hiện thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản. Với tinh thần tập trung và đầy trách nhiệm của các đại biểu, kỳ họp HĐND xã lần thứ 15, khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều cùng ngày.
Đinh Tiên

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Kỳ họp thứ 15 HĐND xã Tam Đại
Green Blue Orange Back to Top